Personal
 
Lena Ljungberg
VD samt Försäkringsrådgivare 
Tel: +46 (0)8 545 528 00
Mobil: +46 (0)708- 536 436
Fax: 08-650 16 00
 
 
Susanne Lindén
Försäkringsrådgivare
Tel: +46 (0)8 545 528 00
Mobil: + 46 (0)707-408 033
Fax: 08-650 16 00
 
 
Karolina Belltorp
Försäkringsassistent
Tel: +46 (0)8 650 16 35
Fax: 08-650 16 00
 
  
Rickard Ljungberg
Försäkringsassistent
Tel: + 46 (0)8 545 528 00
Mobil: +46 (0)709594440
 
Kristina Hårdänge
Klagomålsansvarig
Mobil: + 46 (0)73-515 42 07


Globala Försäkringsmäklare i Europa AB
Norr Mälarstrand 52 | 112 20 Stockholm | TEL: 08-545 528 00 | lena.ljungberg@globalafm.se