Vad erbjuder vi?
 
Vår uppgift är att för våra uppdragsgivares räkning ta in försäkringstjänster och sedan bevaka utvecklingen så att man år för år vet att de samverkar på bästa sätt.
 
Ekonomisk rådgivning, pensionsupplägg, kapitalplaceringar och individanpassande trygghetslösningar. Tyngdvikten ligger vid att tillgodose företag och privatpersoner med en god helhet i försäkringar.
 
Vi erbjuder och hjälper Dig och Ditt företag med;
 •  Kostnadsfri rådgivning
 •  Behovsanalyserar
 •  Skräddarsydda försäkringslösningar
   
   
  Få ut det optimala av dina pengar och begränsa skatten. Detta gör vi genom att hitta den bästa förvaltningsformen för Dig, där den högsta avkastningen växer som mest.
   
  Vi hjälper Dig att se till att Du och Din familj är i ekonomisk trygghet om du skulle bli långvarigt sjuk eller avlider i förtid.
  Vi hjälper Dig att välja rätt förvaltare och rätt fonder på marknaden, att sprida risken och att övervaka dessa.
  Vi hjälper Dig med den juridiska aspekten i försäkringslösningen.
   
   
   
 
 
 


Globala Försäkringsmäklare i Europa AB
Norr Mälarstrand 52 | 112 20 Stockholm | TEL: 08-545 528 00 | lena.ljungberg@globalafm.se